Vernieuwend experiment moet kwaliteit van ingekuild gras bevorderen

Vernieuwend experiment moet kwaliteit van ingekuild gras bevorderen

21 oktober 2019 – Veel natuurmaaisel blijkt een lage waarde als veevoeder te hebben. De energie-inhoud blijkt vaak slechts de helft of minder te bedragen ten opzichte van het hedendaagse landbouwgras. Met de eiwitgehaltes is het gemiddeld mogelijk nog minder goed gesteld. Dit wil nog niet zeggen dat het maaisel giftig is, maar wilde giftige planten kunnen voorkomen (zij het eerder zelden) en worden niet noodzakelijk bestreden bij natuurbeheer. Voorzichtigheid is verder geboden wat het zandgehalte betreft. 2018 was een uitzonderlijk droog jaar, wat eerder negatief werkte op de kwaliteit van het natuurmaaisel voor raffinage. Ook al is het best mogelijk dat de meerderheid van het natuurmaaisel niet echt bruikbaar is als veevoeder, toch komt de meerderheid ervan wel degelijk in aanmerking voor toepassingen in de maakindustrie.

Vernieuwend inkuilexperiment

In het kader van GrasGoed wordt nu een vernieuwend inkuilexperiment uitgevoerd met een slurfsilo van drie meter diameter. Doel ervan is de kwaliteit van het ingekuilde natuurgras te bevorderen. De machine is ingehuurd door Natuurinvest en komt uit Duitsland, al worden er in Nederland ook al gebruikt. Bij het aanvoeren van het maaisel kan je geleidelijk aan de slurf volduwen, zodat je de kuil niet telkens opnieuw moet openen. Het inkuilen en het vervoer naar de silo wordt gecoördineerd door Vandervelden bvba. Het materiaal is afkomstig van terreinen beheerd door Natuurpunt en ANB. Binnenkort zal het ingekuilde gras geanalyseerd worden op bruikbaarheid.

Demonstratie inkuilmachine op 28 oktober

Op maandag 28 oktober vond in Lummen (België) een demonstratie plaats waar de eerste resultaten van het kuilen met de Budissa Bagger werden gepresenteerd. In deze folieslurven verzuurt het natuurgras en kan het later worden ingezet als grondstof voor biobased producten, zoals isolatiematten (Gramitherm). Afgelopen maaiseizoen werd ongeveer 2.000 ton natuurgras op diverse locaties in slurven geperst. Na de inkuilperiode van 6-8 weken zijn monsters genomen en onderzocht op kwaliteit. In de folieslurf verloopt het proces voorlopig goed en gaat geen sap verloren naar de bodem. Bovendien is het mogelijk het gras dicht bij de oogstlocatie in te kuilen  en zo wordt veel onnodig transport voorkomen.

> Bekijk hier de foto’s

Bekijk hieronder de presentaties van de demonstratie: