Resultaten halfweg het project

GrasGoed_Patroon_full

Resultaten halfweg het project

20 februari 2018 – Met het Interreg-project GrasGoed – Natuurlijk Groen als Grondstof sleutelt Natuurpunt Beheer samen met 11 partners aan een keten van gras tot eindproduct. Maaisel uit natte natuurterreinen dat niet geschikt is als veevoer willen we inzetten als grondstof voor o.a. papier, isolatiemateriaal en turfvrije potgrond. Het project loopt intussen anderhalf jaar en er werden al heel wat resultaten geboekt.

Afgelopen periode kregen we een beeld van de soorten en hoeveelheden reststromen die vrijkomen in de projectgebieden (Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide, Altena-Biesbosch en Vlijmens Ven, Dommeldal en Vallei van de Zwarte Beek). De bevindingen werden samen gebracht in een uitgebreid rapport en op een overzichtskaart.

Van verschillende soorten natuurgras (o.a. witbol, éénjarig riet, zegges, pitrus en lidrus) werden kuilen aangelegd. Met die kuilen kan het gras voor langere tijd bewaard blijven en is het heel het jaar beschikbaar voor experimenten. Zo verwerkten we al ingekuild gras tot vezels. Die vezels worden in producten verwerkt.

Een mobiele grasraffinagemachine scheidde voor het eerst op terrein vers natuurmaaisel in vezels, eiwitten en restsappen. Zowel van (ingekuild en vers) gras als van grasvezels werden stalen genomen. We onderzochten of ze bruikbaar waren in potentiële eindproducten. Voor een aantal producten als papier, karton en isolatiematten waren de eerste resultaten veelbelovend. Voor andere producten als kattenbakkorrels en bodemverbeteraar/potgrond staat het verwerkingsproces nog niet helemaal op punt. De komende periode werken we hier verder aan. Op basis van de eerste testen gaan we aan de slag met het aanpassen en verfijnen van de verwerkingsinstallaties en starten we volgend maaiseizoen met een nieuwe reeks testen.

De voorbije periode werden 8 potentiële biogebaseerde eindproducten geselecteerd en hebben we voor elk product een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Vervolgens werden op basis daarvan 4 producten gekozen waar we ons binnen GrasGoed verder op zullen richten, met name papier, turfvrije potgrond en bodemverbeteraar, veevoeder en isolatiematten. Voor deze producten zullen komende periode businesscases en marketingplannen worden ontwikkeld.

Tot slot organiseerden we diverse expertmeetings. Een eerste in mei 2017 over de logistieke uitdagingen binnen de keten van gras naar goed. Deze meeting bracht een heleboel nieuwe inzichten en enkele maanden later voerden we de eerste praktijktesten met aangepaste maai- en opraapmachines op rupsen uit dankzij die inzichten. Daarbij werd 15 hectare nat tot zeer nat grasland op veenbodem gemaaid en afgevoerd in natuurgebied Vallei van de Zwarte Beek. We onderzochten of dit snel en efficiënt kon zonder de bodem en de natuur te beschadigen. Op basis van die resultaten zullen er dit voorjaar aangepaste maai- en opraapmachines ontwikkeld worden en gaan we ons ook verder richten op transport en overslag(locaties).

In een tweede expertmeeting (mini-symposium) stelden we de eerste resultaten binnen het project aan een breed publiek voor. De deelnemers kregen zo inzicht over de hoeveelheid en kwaliteit van het natuurgras, de wetgeving rondom verwerking en toepassing en de mogelijkheden voor verwerking.

Meer info bij Katrien Wijns, info@grasgoed.eu

Dit project wordt mogelijk gemaakt door Interreg Grensregioprogramma Vlaanderen-Nederland, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, Provincie Antwerpen en Provincie Noord-Brabant.