Natuurpunt test maaimachines voor natte graslanden

Natuurpunt test maaimachines voor natte graslanden

27 augustus 2017 – Natte graslanden op veenbodems, bijvoorbeeld kleine zeggevegetatie, moeten jaarlijks gemaaid worden.  Maar de terreinen hebben een beperkte draagkracht en de bodem raakt makkelijk beschadigd. Binnen GrasGoed – Natuurlijk Groen als Grondstof probeert Natuurpunt gespecialiseerde maai- en opraapmachines voor dat type graslanden te optimaliseren.

Na een aantal gesprekken met machinebouwers ging Natuurpunt de voorbije zomer van start met praktijktesten. De Vries Cornjum kwam 15 hectare nat tot zeer nat grasland op veenbodem maaien en afvoeren in het natuurgebied Vallei van de Zwarte Beek. Daarbij werkten ze in twee gangen: maaien en op ruggen leggen in een eerste werkgang en oprapen en afvoeren in een tweede. Tijdens de praktijktesten bekeek Natuurpunt of de machines voldoen aan drie basiscriteria

  • Fauna en flora beschermen is prioritair.
  • Efficiëntie tijdens het maaien en afvoeren verhogen.
  • Kwaliteit van het maaisel voor verwerking optimaliseren

 

Bij de testen hanteerde Natuurpunt enkele parameters zoals maaisnelheid, laadtijd, type rupsen, bodemdruk,… Gelijkaardige testen werden ook uitgevoerd met machines van Loglogic. Later dit jaar beoordeelt Natuurpunt de resultaten en zullen de nodige aanpassingen aan de machines gebeuren.

Bekijk hier de foto’s van de testen