Natuurmaaisel als grondstof voor industrie

Natuurmaaisel als grondstof voor industrie

12 maart 2019 – Op 13 december organiseerden de Vlaamse landmaatschappij (VLM), het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) in Mechelen een workshop ‘Beleid ontmoet praktijk: afval of grondstof’.

Er waren 54 inschrijvingen van bedrijven, openbare besturen, verenigingen en onderzoeksinstellingen. Vanuit GrasGoed werd de case ‘Natuurmaaisel als grondstof voor industrie’ voorgesteld door Willy Verbeke van Natuurinvest. Het blijkt dat er nog geen grondstofverklaringen verleend zijn, maar er zal naar gestreefd worden om deze op te maken na het zuiveringsproces, om zo het onderscheid te kunnen maken tussen een dirty site (die afval behandelt) en een clean site (die met grondstoffen werkt). Er was veel interesse en werden meerdere vragen gesteld.

>> Bekijk het verslag en de presentaties