Author: GrasGoed

12 mei 2020 - Binnen GrasGoed richtten we ons op vier producten: graspapier, bodemverbeteraar, biologisch diervoeder en isolatiematten. Voor alle producten werden whitepapers ontwikkeld. Daarin worden niet alleen het proces en de resultaten, maar ook de toekomstige uitdagingen uitgebreid in kaart gebracht. Ontdek de whitepapers...

7 april 2020 - Natuurmaaisel bestaat uit grassen en kruiden die vrijkomen bij natuurbeheer om de biodiversiteit en andere landschapswaarden te verhogen. GrasGoed wil dat maaisel gebruiken om er duurzame producten mee te maken. Daarom wordt gewerkt aan de verbetering van maai-, voorbewerkings- en transportsystemen....

Het ‘kosten-batenmodel grasverwaarding’ is een tool waarmee zowel aanbieders als afnemers van natuurgras een inschatting kunnen maken van de financiële kosten en baten van hun product over de gehele keten (maaien, transport, verwerking). Zowel natuurbeheerders, transporteurs als verwerkers kunnen gebruik maken van het...

Op donderdag 7 november 2019 verzorgde GrasGoed-partner Millvision een demonstratie/masterclass, waarin de vier gekozen natuurgrasketens nader werden belicht. Decor van het evenement was het prachtige conferentiecentrum Bovendonk in Hoeven, Nederland. 65 mensen hadden zich opgegeven, inclusief sprekers en organisatie. > Bekijk de foto's > Bekijk de presentaties...

Machines operationeel Tijdens een intense opleidingsweek in mei stoomde Natuurpunt deoperatoren van nieuwe maai- en opraapmachines klaar voor het maaiseizoen van 2019.. Tezamen met de tussentransportmachine van partner Vandervelden Algemene Bosbouw werden de machines afgelopen zomer uitgebreid getest. Zo werd in zes Vlaamse natuurgebieden gemaaid en afgevoerd...