1 oktober 2018: Workshop label ‘natuurgras’

1 oktober 2018: Workshop label ‘natuurgras’

Bij het beheer van natte natuurgebieden (o.a. rietland, natte graslanden, vochtige heide) wordt het maaisel vaak niet of beperkt benut. Dat is jammer, want het storten van duizenden tonnen maaisel kost natuurbeheerders jaarlijks handenvol geld. Het Interregproject GrasGoed wil die problemen oplossen door maai-, transport- en verwerkingsmachines te verbeteren, nieuwe producten te ontwikkelen en een afzetmarkt te creëren.

Het maaisel waarvan sprake binnen GrasGoed is allemaal afkomstig uit natuurbeheer gericht op biodiversiteit. Om de afzetmarkt te garanderen dat dit maaisel, dat zich onderscheidt van berm- en landbouwmaaisel, een kwalitatieve grondstof is, onderzoeken we binnen GrasGoed de meerwaarde van een label ‘natuurgras’. We onderzoeken ook de mogelijkheden en voorwaarden om tot zo’n label te komen.

Op 1 oktober buigen we ons tijdens een workshop over deze uitdaging. Wij nodigen u van harte uit op deze workshop, die plaatsvindt in Brussel. Rob Renaerts, expert in duurzaamheidslabels en zaakvoerder van CODUCO, begeleidt de dag die er als volgt uitziet:

14u: Introductie van de deelnemers

14u10: voorstelling project GrasGoed (Katrien Wijns, Natuurpunt)

14u20: introductie mogelijkheden, meerwaarde en voorwaarden voor labels (Rob Renaerts, CODUCO)

14u40: bespreking van de minimale vereisten van een label/kwaliteitsstandaard

16u00: Uitwerken vervolgstrategie (verdere producttests, verkoopsargumenten, contact sectororganisaties, …)

>>Schrijf je in

Meer info? Willy verbeke, willy.verbeke@vlaanderen.be

Tags:
,