Nieuws

12 mei 2020 - Binnen GrasGoed richtten we ons op vier producten: graspapier, bodemverbeteraar, biologisch diervoeder en isolatiematten. Voor alle producten werden whitepapers ontwikkeld. Daarin worden niet alleen het proces en de resultaten, maar ook de toekomstige uitdagingen uitgebreid in kaart gebracht. Ontdek de whitepapers...

7 april 2020 - Natuurmaaisel bestaat uit grassen en kruiden die vrijkomen bij natuurbeheer om de biodiversiteit en andere landschapswaarden te verhogen. GrasGoed wil dat maaisel gebruiken om er duurzame producten mee te maken. Daarom wordt gewerkt aan de verbetering van maai-, voorbewerkings- en transportsystemen....

19 november 2019 - Het ‘kosten-batenmodel grasverwaarding’ is een tool waarmee zowel aanbieders als afnemers van natuurgras een inschatting kunnen maken van de financiële kosten en baten van hun product over de gehele keten (maaien, transport, verwerking). Zowel natuurbeheerders, transporteurs als verwerkers kunnen gebruik maken...