Boeiende workshop over een label voor natuurgras

Boeiende workshop over een label voor natuurgras

10 oktober 2018 – Het maaisel waarvan sprake binnen GrasGoed is allemaal afkomstig uit natuurbeheer gericht op biodiversiteit. Om de afzetmarkt te garanderen dat dit maaisel, dat zich onderscheidt van berm- en landbouwmaaisel, een kwalitatieve grondstof is, onderzoeken we binnen GrasGoed de meerwaarde van een label ‘natuurgras’. We onderzoeken ook de mogelijkheden en voorwaarden om tot zo’n label te komen.

Op 1 oktober bogen we ons tijdens een workshop over deze uitdaging. Deze workshop vond plaats in Brussel. Rob Renaerts, expert in duurzaamheidslabels en zaakvoerder van CODUCO, begeleidde de dag.

> Hier lees je het uitgebreide verslag

> Presentatie door Rob Renaerts