Beschikbaarheid gras en heide in kaart gebracht

Foto: Tanja Rizzo

Beschikbaarheid gras en heide in kaart gebracht

15 september 2017 – Om in te schatten of natuurgras en heide dat vrijkomt in natuurgebieden rendabel verwerkt kan worden, is het noodzakelijk om de hoeveelheid en kwaliteit van het materiaal in kaart te brengen. Het lectoraat Biobased Energy (Centre of Expertise Biobased Economy – Avans Hogeschool) inventariseerde daarom de aanwezige biomassa in Dommeldal/Vallei van de Zwarte Beek, het Grenspark de Zoom – Kalmthoutse Heide en Altena-Biesbosch/Vlijmens Ven. Die gegevens werden daarna toegepast op de provincie Noord-Brabant en naar Vlaanderen.

De resultaten laten zien dat er jaarlijks ongeveer 42.000 ton natuurgras (droge stof) in Noord-Brabant en ongeveer 40.000 ton natuurgras (droge stof) in Vlaanderen beschikbaar komt om te verwerken. In de rapportage ‘Inventarisatie biomassastromen Vlaanderen en Noord-Brabant’, die binnenkort verschijnt, gaan de onderzoekers dieper in op de locaties waar de biomassa vrijkomt, de kwaliteit van het materiaal en de beschikbare overslaglocaties voor gras en heide.

De resultaten van de inventarisatie worden in een volgende stap vertaald naar web-based GIS-kaarten die naar verwachting eind november beschikbaar zullen zijn.