25 januari 2018: Mini-symposium – Is het rendabel om gras uit natuurgebieden te verwerken?

25 januari 2018: Mini-symposium – Is het rendabel om gras uit natuurgebieden te verwerken?

Is het rendabel om gras en heide uit natuurgebieden te verwerken in plaats van het als afval te bestempelen? Om dat te kunnen inschatten is inzicht nodig in de hoeveelheid en kwaliteit van het materiaal, de wetgeving rondom verwerking en toepassing en de mogelijkheden voor verwerking.

Binnen het Interreg project GrasGoed worden die aspecten onderzocht. De eerste resultaten zijn inmiddels beschikbaar. We ze stellen graag aan je voor tijdens een mini-symposium. Daar maken we ook tijd voor discussie over de kansen en uitdagingen waarvoor we nog staan in het project GrasGoed.

Wanneer? Donderdag 25 januari 2018 van 13u30 tot 16u45
Waar?  Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE), Lovensdijkstraat 63, Breda

>> Klik hier om je aan te melden

Programma

13u00  Inloop met koffie/thee

13u30 Welkom door Jappe de Best (CoE BBE)

Presentaties

13u40 Resultaten inventarisatie biomassa in provincie Noord-Brabant en Vlaanderen door Alexander Compeer (CoE BBE)

14u10 Natuurmaaisel: tussen veevoeder en afval door Willy Verbeke (Natuurinvest/Inverde) 

14u30 Raffinage van natuurgras door Rob Kwinten (Newfoss)

15u00 Pauze

Discussie

15u30 Discussie in groepen over vraagstukken rondom GrasGoed

16u15 Terugrapportage en plenaire discussie onder leiding van Jappe de Best (CoE BBE)

16u45 Borrel

17u30 Einde

>> Klik hier om je aan te melden

Contact? Bas Koebrugge, b.koebrugge@avans.nl

Tags:
,