Groen licht voor GrasGoed

Met het Interreg-project ‘GrasGoed – Natuurlijk Groen als Grondstof’ geven natuurbeheerders, bedrijven en kennisinstellingen in de grensregio Vlaanderen en Nederland de resten van natuurbeheer een tweede leven.

 

Bij het beheer van natte gebieden (o.a. rietland, natte graslanden, vochtige heide) wordt het maaisel vaak niet of beperkt benut. Jammer, want daar komen jaarlijks duizenden tonnen maaisel vrij. Niet alleen is het logistiek moeilijk om het maaisel uit de gebieden te verwijderen, ook maaisel storten is een dure aangelegenheid. Dit project wil die problemen oplossen door maai-, transport- en verwerkingsmachines te verbeteren, nieuwe producten te ontwikkelen en een afzetmarkt te creëren.

 

 

Wie maait zal oogsten

Maaisel een tweede leven te geven als duurzaam product. Dat wil GrasGoed bereiken. We brengen in drie regio’s zo veel mogelijk grasachtige biomassa bij elkaar om tot een economisch interessante hoeveelheid te komen. Daartoe verbeteren we onder meer maai-, voorbewerkings- en transportsystemen. Zo komt het maaisel beter uit de natuur en is het droog en goedkoper te vervoeren.

 

We verbeteren ook machines die celstructuren van het gras vernietigen en scheiden in vezels, eiwitten en celsappen. Ten slotte ontwikkelen we nieuwe, regionale producten op basis van die vezels, eiwitten en celsappen. Voorbeelden daarvan zijn papier en karton, isolatiemateriaal of veenvrije potgrond uit grasvezels. Het eiwitconcentraat en het nutriëntensap proberen we verder in te zetten als veevoer of bodemverbeteraar.

 

 

Van gras, via goed, naar beter

Binnen GrasGoed werken 12 partners samen aan oplossingen om de keten van gras naar goed vlot aan elkaar te schakelen. Natuurorganisaties Natuurpunt, Grenspark De Zoom-Kalmthoutse heide, Natuurmonumenten en Brabants Landschap zoeken technieken om natte graslanden te maaien met het oog op de verdere verwerking van het maaisel. Het maaisel komt uit drie regio’s: Altena-Biesbosch/Vlijmens Ven, Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide en het Dommeldal en Vallei van de Zwarte Beek.

 

Twee groenbedrijven, Verschoor Groen & Recreatie en VanderVelden, ontwikkelen machines om maaisel efficiënt te verzamelen uit de natte gebieden en op terrein voor te bereiden op transport. De bedrijven Grassa en Newfoss verwerken het gemaaide gras tot grondstoffen. Millvision en Agricon, twee productontwikkelaars, creëren op hun beurt nieuwe prototypen en producten op basis van die grondstoffen. Avans Hogeschool en Inverde verzorgen de inventarisatie en marktontwikkeling en vertalen de nieuwe kennis uit het project naar scholingsmateriaal.

 

 

Groei met ons mee

Ook voor jou kan er binnen GrasGoed een plaats zijn. Met maaisel kunnen ontzettend veel producten ontwikkeld worden, maar de markt is nog nieuw. Samen met ontwikkelaars van biobased producten willen we de markt graag meer en beter ontsluiten. Bedrijven en instellingen die duurzaam en maatschappelijk willen opereren nodigen we uit om samen te bekijken hoe dit mogelijk is met inzet van nieuwe biobased producten. We organiseren ook regelmatig demonstraties en expertmeetings waar je op kan intekenen.

 

 

Contactinformatie

Katrien Wijns
Projectcoördinator Interreg GrasGoed – Natuurlijk Groen als Grondstof
Natuurpunt Beheer
Coxiestraat 11 | 2800 Mechelen
+32 (0)15 – 29 27 82 | +32 (0)497 – 05 29 21
info@grasgoed.eu

 

Dit project loop van augustus 2016 tot eind maart 2020.