Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Natuurlijk Groen als Grondstof

Met het Interreg-project ‘GrasGoed – Natuurlijk Groen als Grondstof’ zullen verschillende gebiedsbeheerders, bedrijven en kennisinstellingen de komende drie jaar de resten van natuurbeheer een tweede leven geven als brandstof, bodemverbeteraar, veevoer of vezels voor verpakkingsmateriaal.

 

Verschillende producten zullen getest worden in België en Nederland. Het project ontvangt steun van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Agenda

  • Vlakbij ’s-Hertogenbosch vind je het prachtige natuurgebied Vlijmens Ven. Uitgestrekte hooi- en blauwgraslanden sieren het cultuurhistorische landschap. Om dat te behouden, worden de graslanden gemaaid. Maar de afzetmarkt voor dat maaisel is beperkt....

  • Om gras optimaal te gebruiken als grondstof raffineert projectpartner Grassa het eerst tot vezels, eiwitten en restsappen. Hun mobiele installatie heeft ervaring met cultuurgras en waterplanten. Of het ook natuurgras kan raffineren, proberen we binne...

Nieuws

  • Projectpartner Grassa testte afgelopen zomer voor het eerst de verwerking van maaisel uit natuurgebieden met een mobiele raffinagemachine. Het ging om natuurgras, pitrus en riet. Op basis van de resultaten van die testen, besloot Grassa om de machine...

  • Om in te schatten of natuurgras en heide dat vrijkomt in natuurgebieden rendabel verwerkt kan worden, is het noodzakelijk om de hoeveelheid en kwaliteit van het materiaal in kaart te brengen. Het lectoraat Biobased Energy (Centre of Expertise Biobase...

  • Natte graslanden op veenbodems, bijvoorbeeld kleine zeggevegetatie, moeten jaarlijks gemaaid worden.  Maar de terreinen hebben een beperkte draagkracht en de bodem raakt makkelijk beschadigd. Binnen GrasGoed – Natuurlijk Groen als Grondstof probeert ...

Partners